Waldorf Communications beoogt de belangstelling voor en het bewustzijn over antroposofie te helpen bevorderen middels film, vertalingen en (het ondersteunen van) projecten
SubSoli Films maakt films over antroposofische werkgebieden.
Waldorf Translations vertaalt (educatieve) boeken die vanuit het antroposofisch gedachtegoed zijn ontwikkeld.


Films

Natuurlijke Geboorte- en Kraamzorg

n deze korte film horen en zien we ouders, kraamverzorgenden, artsen en opleiders vertellen over hun ervaringen en de effecten van het verlenen van de Natuurlijke Geboorte- en Kraamzorg, het beleven ervan, het opleiden daarin en de resultaten, die nog jaren later waar te nemen zijn.

We horen over de prachtige methodes die moeder en baby én de naaste omgeving helpen in de kraamperiode een warme en krachtige basis te vormen, met een gezonde hechting als gevolg.

Meer informatie op: https://www.natuurlijkekraamzorg.eu/

Het Kindertherapeuticum, Centrum voor Multidisciplinaire Diagnostiek

Het Kindertherapeuticum in Zeist is gespecialiseerd in het vormen van een breed geschakeerd beeld van de situatie van een kind.
In deze film volgen we drie kinderen in hun gang langs de kinderarts en verschillende therapeuten en zien we delen van de kinderbespreking.

Klik hier voor meer informatie over het Kindertherapeuticum.

Drieluik Nat-in-Nat Schilderen

Deze miniserie geeft kort antwoord op WAT nat-in-nat schilderen is, HOE het wordt gedaan en WAAROM het zo’n belangrijk onderdeel is van het Vrijeschoolonderwijs. Het beoogt ook de interesse te wekken in het lezen en bekijken van het grote aanbod dat al beschikbaar is en wil zo bijdragen aan een breder begrip voor wat vanuit het antroposofisch gedachtegoed beoogd wordt te geven in het onderwijs.

De Kom

Madeleine werkt met veel plezier op pottenbakkerij Feniks. Feniks is een werkplaats van woon/werkgemeenschap Scorlewald. Madeleine maakt in dit portret een kom in een mal. Ze is geboren met een halve linkerarm en kan daarmee op deze manier toch prachtige kommen maken.

De Vaas

Marcel maakt liefst elk dag hetzelfde. Hij is ongelooflijk knap in het uit ringen opbouwen van de mooiste vazen en werkt heel precies en zorgvuldig. In dit portret zie je één van zijn vazen in een dag ontstaan en dat is fascinerend. Marcel werkt met veel plezier op pottenbakkerij Feniks. Feniks is een werkplaats van woon/werkgemeenschap Scorlewald.

De Snijplank

In drie naast elkaar gelegen werkplaatsen worden prachtige duurzame snijplanken gemaakt. Je ziet het maakproces van een plank in stappen en het is duidelijk dat zowel mensen die vaardig zijn als mensen die minder vaardig zijn samen een kwaliteitsproduct maken! De houtwerkplaats instrumentenbouw is onderdeel van woon/werkgemeenschap Scorlewald, voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

De Loper

Op de weverij zien we het uiterst precieze en ingewikkelde proces van het maken van een linnen loper. Elke stap vergt opperste concentratie. Mensen werken samen, genieten van hun werk en vertellen vol trots wat ze aan het doen zijn. De Weverij is onderdeel van woon/werkgemeenschap Scorlewald, voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Omgevingskunde

Een omgeving die verzorgd is en aandacht krijgt levert een bijdrage aan ons welbevinden. Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking. Omgevingskunde is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Gemeenschapsvorming
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Ritme en Rituelen
 • Werk en Beroepsontwikkeling
 • Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Ritme en Rituelen

Ritme en rituelen geven je houvast en structuur. En in de uitvoering ervan ben je betrokken met elkaar. Ritme en Rituelen is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Gemeenschapsvorming
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Omgevingskunde
 • Werk en Beroepsontwikkeling
 • Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Werken en Beroepsontwikkeling

Een beroep leren dat bij je past en werk doen dat nut heeft is fijn. En je levert een bijdrage aan de wereld om je heen. Werk en Beroepsontwikkeling is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Gemeenschapsvorming
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Omgevingskunde
 • Ritme en Rituelen
 • Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Gerichtheid op subtiele signalen, mogelijkheden en talenten kan verrassende resultaten opleveren! Ontwikkelingsgerichte Begeleiding is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Gemeenschapsvorming
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Omgevingskunde
 • Ritme en Rituelen
 • Werk en Beroepsontwikkeling

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Gemeenschapsvorming

Wanneer je in een gemeenschap leeft en werkt, kun je iets voor de ander betekenen en leer je je verbinden met elkaar. Gemeenschapsvorming is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Omgevingskunde
 • Ritme en Rituelen
 • Werk en Beroepsontwikkeling
 • Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Respect en Gelijkwaardigheid

Wanneer je ervan uitgaat dat alle mensen gelijkwaardig zijn en van elkaar kunnen leren, dan beïnvloedt dat je benadering van een mens met een hulpvraag. Respect en Gelijkwaardigheid is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn:

 • Gemeenschapsvorming
 • Omgevingskunde
 • Ritme en Rituelen
 • Werk en Beroepsontwikkeling
 • Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.

Trailer ‘Wij zijn Scorlewald’

Een sfeerimpressie van de 40 minuten durende documentaire Wij zijn Scorlewald, waarin we over de schouder van Jos, bewoner van Scorlewald, mee mogen meanderen door de jaargetijden en met de kernwaarden van de sociaaltherapie.

Wij zijn Scorlewald

Deze documentaire laat zien hoe woon/werkgemeenschap Scorlewald door de seizoenen heen leeft. De film is gemaakt ter ere van het 50-jarig bestaan van Scorlewald en voert ons mee, over de schouder van één van de bewoners, Jos. Hij neemt ons mee door de jaargetijden heen en helpt ons de kernwaarden van de sociaaltherapie beleven.


Vertalingen (naar het Engels)

In opdracht van Mercurius International: Bordtekenen

In opdracht van Mercurius International: Spelwaaier

Meer vertalingen:

 • Voor Wilfried Nauta: Organisch ontwerp en Jugendstil
 • Voor Artes Foundation: Teksten en beschrijvingen werk aangesloten kunstenaars
 • Vertalingen voor diverse kunstenaars van informatie over hun werk
 • Voor Waldorf Toys: alle Engelstalige teksten, nieuwsbrieven, etc.
 • Voor Waldorfshop: folders in het Nederlands en Engels
 • Voor Seizoener:
  • Het cholerisch kind
  • Het sanguinische kind
  • Het flegmatische kind
  • Ontwikkeling van een kind in de eerste zeven jaar
 • Het boek Zonnekindpoppen is vertaald maar nog niet uitgegeven.

Projecten

Begeleding van het ontwikkelingsproces en het ontstaan van het boek Zonnekindpoppen.


Over mij

Als kleuter zat ik op de Vrije Kleuterschool in Amsterdam, waar ik Maria mocht zijn in het Kerstspel. Dat maakte een grote gevoelsindruk op mij. Daarna ging ik naar het reguliere onderwijs en verhuisde ik op mijn 17e naar Engeland, waar ik in een antroposofische gemeenschap terechtkwam en uiteindelijk ging werken op een Camphill instituut. Ik las mijn eerste boek van Steiner en herkende veel van mijn binnenwereld daarin.

Toen het tijd werd om voor mijn eerste dochter een schoolkeuze te maken, kwam ook de Vrijeschool langs en voelde ik sterk dat dat mijn keus voor haar moest zijn.
Later, samen met mijn huidige partner, werd onze zoon geboren met een verstandelijke beperking en maakten wij de keus voor de antroposofische zorg.
Onze jongste dochter doorliep ook het gehele Vrijeschooltraject.
Na rond de drie decennia actief moederschap ging ook onze jongste studeren en vroeg ik me af wat mij naast het moederschap nu echt beroerde en waar ik een bijdrage zou kunnen leveren.

Mijn frustratie over het nogal slechte of eenzijdige imago van de antroposofie, naast het actief betrokken te zijn geweest bij het maakproces van de documentaire van mijn oudste dochter over haar broer, dreven mij richting het willen maken van films over antroposofische werkgebieden.
Vooral om de interesse in het antroposofisch gedachtegoed aan te wakkeren en vervolgens verwijzingen te kunnen doen naar meer en diepere informatie.

Ik had zelf als moeder graag kort en bondig meer willen leren over wat achter de educatieve processen op de Vrijeschool zit. Onder andere over het nat-in-nat schilderen, dat kan lijken op eenvoudigweg kleuren met elkaar vermengen, maar waar een helder educatief ontwikkelingsplan achter zit.
Ik besloot een drieluik te maken met korte antwoorden op de vragen ‘Wat? Hoe? en Waarom?
En omdat ik de schoonheid van de werkprocessen recht wilde doen heb ik gekozen voor een professionele crew.
Na het Drieluik Nat-in-Nat Schilderen kwamen opdrachten van Scorlewald om de werkprocessen van enkele van de producten die op de werkplaatsen worden gemaakt in beeld te brengen en vervolgens de opdracht de zes kernwaarden van de sociaaltherapie zowel als een documentaire ter ere van het 50-jarig bestaan van Scorlewald te maken.

Mijn meest recent afgeronde project Het Kindertherapeuticum, Centrum voor Multidisciplinaire Diagnostiek is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen.

Naast dit werk heb ik jarenlang een internationale webwinkel gerund, Waldorf Toys, en een aantal vertaalopdrachten voltooid voor Mercurius International, leverancier van Vrijescholen wereldwijd.


Contact

Waldorf Communications | SubSoli Films
Tanja Markies
Smeemanlaan 15
1861 SK Bergen NH
info@waldorf-communications.com
+31-642209106
KvK Alkmaar 61193038
BTW NL001531592B27